Towarzystwo Kultury Polskiej Zakarpacia (TKPZ) im. Gniewy Wołosiewicz  działa od 1995 roku. Priorytetem działań TKPZ jest krzewienie polskości w polskim środowisku Zakarpacia oraz promowanie kultury polskiej w wielokulturowym obwodzie Zakarpackim. Dużo uwagi przywiązuje się do wychowania młodzieży pochodzenia polskiego, zachowania języka i tradycji polskich w jej środowisku.

Od 1999 roku na bazie Użgorodzkiej specjalizowanej Szkoły średniej nr 5 z pogłębioną nauką języków obcych funkcjonuje Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. ks. Prof. Józefa Tischnera. Przy TKPZ od lat działa Koło Lekarskie, jego uczestnikami są zakarpaccy lekarze pochodzenia polskiego.

W Towarzystwie działa jedyna w obwodzie Zakarpackim biblioteka książek w języku polskim.

Wzrasta popularność Towarzystwa i zainteresowanie kulturą oraz językiem polskim wśród miejscowej inteligencji, w tym młodzieży szkolnej i studenckiej. Towarzystwo od lat ściśle współpracuje z Federacją Organizacji Polskich na Ukrainie oraz partnerami w Polsce z województwa podkarpackiego.

 

Gniewa Wołosiewicz: PISARKA I DZIAŁACZKA POLONIJNA

 

Kalina (Gniewa) Wołosiewicz (z domu Jastrzębiec-Rudnicka), wybitna dziennikarka, pisarka, działaczka polonijna urodziła się 16 października 1913 roku w Kijowie. Jej ojciec, Walery Jastrzębiec-Rudnicki miał piękny majątek Łaski w powiecie Owruckim, ale wolał pracować w Kijowie jako adwokat, niż gospodarować na wsi. Kijowskie mieszkanie wyglądało jak muzeum: kryształy, miniatury, obrazy i kolekcje fajek. Czytaj dalej

Aktualności

Działania Towarzystwa Kultury Polskiej Zakarpacia im. Gniewy Wołosiewicz w roku 2020

Rok 2020 dobiega końca. Trudny to był okres dla nas wszystkich z powodu epidemii Covid-19: nie mogliśmy zrealizować wszystkie plany i zadania uwzględniając zawieszenie spotkań publicznych. Szczególnie przykro było dlatego, że w tym roku obchodziliśmy 25-lecie naszego Towarzystwa i planowaliśmy przeprowadzić kilka interesujących imprez. W tym roku realizowaliśmy projekt „CZYTAMY PO POLSKU”, finansowany ze środków …

Krzyż Pamiętny

2014 rok. 100 lat po rozpoczęciu strasznej Światowej wojny. Towarzystwo Kultury Polskiej Zakarpacia im. Gniewy Wołosiewicz postanowiło złożyć hołd Polakom, którzy zginęli od ran w wojskowym szpitalu w okresie I Wojny Światowej i zostali pochowani na cmentarzu wojskowym. Postawiliśmy skromny krzyż dębowy i corocznie w listopadzie przynosimy kwiaty i zapalamy znicze przy Krzyżu Pamiętnym. Zakarpacie …

Współpraca z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie

Od samego początku istnienia naszej organizacji podtrzymujemy owocną współpracę z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie. Przyjazd polskich dyplomatów do Użgorodu zawsze jest ważnym wydarzeniem dla polskiej wspólnoty na Zakarpaciu. Wysoce doceniamy pomoc i wsparcie ze strony Konsulatu Generalnego, dzięki którym realizujemy interesujące projekty i podtrzymujemy żywe więzie z Polską.  Zdjęcia zrobione podczas wizyty Konsula Generalnego …

Kontakt

Towarzystwo Kultury Polskiej Zakarpacia im. Gniewy Wołosiewicz

Prezes: Halina WAKAROWA

ul. Gojdy 8
88 000 Użgorod

tel: +380 50 560 69 47
email: info(małpa)tkpz.com.ua