Szkoła Polska Sobotnio-Niedzielna im. ks prof. J.Tischnera w Użgorodzie
kierownik P. Tetiana Pułyk

Razem z Fundacją «Wolność i Demokracja»

88000 Użgorod
Nabrzerze Kijowskie 16
tel.: (+38) 050- 611-30-42

„Mysli wyszukane”
Ks prof. Józef Tischner

Wychowują jedynie Ci, którzy mają nadzieję. Tropem wyzwolenia musi stać się idea wyzwolenia. Wolność musi jawić się jako roślina, która powoli wydobywa się z ziemi, kwitnie, owocuje.

Uczniowie Skoły Polskiej w Użgorodzie na grobie ks. prof. J. Tischnera w Łopusznej

Nasza Szkoła

Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. ks. prof. J.Tischnera w Użgorodzie istnieje od 1999 r. Powstała ona przy Towarzystwie Kultury Polskiej Zakarpacia (prezes Halina Wakarowa), które zostało założone z inicjatywy kilka lekarzy polskiego pochodzenia. Podczas cotygodniowych spotkań grupy starano się mówic po polsku. Wkrótce pomyślano też o lekcjach języka poskiego.

Dyrektor Szkoły nr 5 w Użgorodzie p.Petro Kindiuch w obecności Konsula Generalnego ze Lwowa p. Winsentego Dębickiego przekazuje klucze dyrektorce Szkoły Polskiej p. Tatianie Pułyk.

Obecnie w szkole uczy się około osiemdziesięciu uczniów: dzieci, młodzieży i doroslych.

Są oni szczególnie zainteresowani tym, co polskie. Poznaja język polski, historię, kulture, geograę kraju, który nie każdy mógł odwiedzić.

Dla dzieci wszystko to jest nowoscią, dla doroslych stanowi nostalgiczną podróż do kraju dziecinstwa, przypomnienie rodzinnych tradycji i zwyczajów. Polska Szkoła daje nadzieję, że najmłodsi, mówiący po ukraińsku, choć trochę poczują się Polakami.

W kwietniu 2003 r. odbyło się nadanie Szkole Polskiej w Użgorodzie imienia ks prof. Józefa Tischnera.

W Szkole kultywują się polskie tradycje, zwłaszcza te związane ze świętami.

 

W listopadzie uczniowie i nauczyciele spotykają się na Andrzejkach, tuż przed Bożym Narodzeniem dzielą się oplatkiem, spiewają kolędy, jest też swięty Mikołaj, który rozdaje prezenty. Wielkim przeżyciem jest dla wszystkich uczniów szkoły śniadanie Wielkanocne, przesycone polskimi symbołami.

Pierwszym nauczycielem szkoły w Użgorodzie był ksądz Włodzimierz Świderski, p.Marta Kowalewska, p.Jerzy Kowalewski, p.Anna Górzyńska, p. Danuta Pęcherek poświęcili lata trudom pracy nauczycielskiej w Użgorodzie na Ukrainie.

Szkoła zrealizowała dużow spólnych projektów:

  • 2000r. „Przez turystykę do porozumienia” – Uzgorod – Sanok,
  • 2001 r. „Karpaty nasz dom – nam w nim żyć” – Użgorod-Sanok,
  • 2003-2004 „Europa nasz wspólny dom” – Użgorod-Głogów MLP-Rzeszów.

Uroczystość w lharmonii w Użgorodzie. Dzieci zespołu „Góralska nuta”.

W 2005 r. Szkoła otrzymała wyróżnienie za organizację Wielkiego Finalu konkursu recytatorskiego, zorganizowanego przez Klub Złoczowski.


W lipcu 2006 r. zespół szkolny „Góralska nuta” (kierownik p. Olga Gołodczak) otrzymał wyróżnienie na XIII Jarmarku zespołów folklorystycznych w Jarosławiu.

W roku 2008 Szkoła zrealizowała projekt „Poznajemy tradycje naszych sąsiadów” wspólnie z gimnazium nr 36 w Warszawie (dyrektor Maria Rożko-Makowska).

Obecnie w szkole pracują p. Tatiana Pułyk, p. Raisa Górnicka, p. Katarzyna Dykun, p. Aleksandra Horbacz, p. Karolina Lewczak.

Pomocą w organizacji pracy szkoły służy Zjednoczenie Nauczycieli Polskich na Ukrainie – prezes p. Adam Chłopek. Zawsze możemy liczyć na poparcie Konsulatu Generalnego RP we Lwowie. W tym roku staraniem konsula generalnego p. Wiesława Mazura Szkoła otrzymała nowe meble.

W ramach współpracy z Fundacją „Wolność i Demokracja” w projekcie oświatowym „Biało-Czerwone ABC” od roku 2014 mamy pęłną pomoc w poznawaniu tradycji polskich, historii Polski i nauki języka polskiego. Dzięki realizacji projektu dzieci i młodzież mają możliwość pogłębiać nabyte umiejętności w zakresie obsługi sprzętu multimedialnego, mają dużo nowych podreczników, zeszytów ćwiczeń. Dla nauczycieli natomiast jest to okazja do poznania nowych metod zeszytów ćwiczeń.

Dla nauczycieli natomiast jest to okazja do poznania nowych metod pracy, organizacji szkoły, doskonalenia językowych umiejętności. Bardzo ważne jest donansowanie pracy nauczyciela jezyka polskiego w tak trudne czasy na Ukrainie.

Czytanie Narodowe z Prezydentem 2016 16

Dzień Konstytucji 3 Maja 2016
Lekcja języka polskiego.
Młodsza grupa. Prowadzi nauczycielka języka polskiego p Aleksandra Horbacz

Dzień Niepodległości Polski prowadzi p. Karolina Łewczak

lekcja języka polskiego temat: Święto Niepodległości Polski. Młodsza grupa. Prowadzi p. Ola Horbacz

„Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, mołości, która wszystkich jednoczy i nadziei, która nigdy nie zawodzi”.

Kardynał Stefan Wyszyński