Działania Towarzystwa Kultury Polskiej Zakarpacia im. Gniewy Wołosiewicz w roku 2020

Rok 2020 dobiega końca. Trudny to był okres dla nas wszystkich z powodu epidemii Covid-19: nie mogliśmy zrealizować wszystkie plany i zadania uwzględniając zawieszenie spotkań publicznych. Szczególnie przykro było dlatego, że w tym roku obchodziliśmy 25-lecie naszego Towarzystwa i planowaliśmy przeprowadzić kilka interesujących imprez.

W tym roku realizowaliśmy projekt „CZYTAMY PO POLSKU”, finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą przy wsparciu przez Stowarzyszenie „WSPÓLNOTA POLSKA”.

Program projektu był skierowany na kontynuowanie i pogłębienie promocji kultury oraz języka polskiego na wielokulturowym Zakarpaciu, uwzględniając posiadanie przez TKPZ jedynej w obwodzie Zakarpackim biblioteki literatury w jezyku polskim. Planowano przeprowadzenie imprez z udziałem członków TKPZ oraz młodzieży szkolnej.

Adresatami projektu byli członkowie TKPZ pragnący pogłębić wiedzę języka ojczystego i uczestnicy imprez kulturalnych i literackich przeprowadzanych przez TKPZ oraz uczniowie Ogólnokształcącej Szkóły Średniej nr 5 I – III st. z pogłębioną nauką języków obcych, z nauką języka polskiego jako drugiego obcego.

Zakładane cele projektu:

  • promocja kultury oraz języka polskiego w obwodzie Zakarpackim;
  • przygotowanie językowe kandydatów na wyższe studia w RP na bazie biblioteki literatury polskiej;
  • pogłębienie wiedzy w zakresie historii Polski;
  • wychowanie patriotyczne młodzieży pochodzenia polskiego, zachowanie języka i tradycji polskich.

Na bazie biblioteki TKPZ w warunkach kwarantanny przeprowadzały się spotkania indywidualne, w tym konsultacje językowe i w zakresie historii Polski z wykorzystaniem odpowiedniej literatury. Młodzież szkolna w wieku młodszym miała możliwość uzupełniać wiedzę w zakresie języka polskiego wykorzystując gry planszowe, które są w bibliotece w dostatniej ilości.

W marcu do Dnia kobiet przeprowadziliśmy spotkanie historyczno-literackie „Polki, które zadziwiły świat”. Uczestnicy imprezy przesłuchali interesujące prelekcje o Marii Skłodowskiej-Curie i Janinie Lewandowskiej – jedynej kobiecie, zamordowanej w Katyniu wraz z tysiącami polskich oficerów. Podczas prezentacji wykorzystywano zasoby techniczne, które posiada Towarzystwo, w trakcie przygotowania imprezy zaś – książki z biblioteki TKPZ.

W listopadzie udało sie nam, z dotrzymaniem wymog kwarantanny, przeprowadzić zaplanowaną jeszcze na kwiecień prezentację do 100-lecia urodzin Karola Wojtyły „Wielki Polak. Święty Jan Paweł II patronem 2020 roku” w ramach naszego kilkuletniego projektu „Ścieżyny duchowe”, autorką i koordynatorką którego jest nasza koleżanka P. Helena Kuczinka. Podczas prezentacji uczestnicy obejrzeli krótki film o Papieżu, usłyszeli opowiedż P. Teresy Proć o spotkaniu ze Św. Janem Pawłem II podczas jego wizyty do Lwowa.

W warunkach kwarantanny aktywnie komunikowaliśmy w internetowym czacie TKPZ: uczestnicy dzielili się interesującą informacją w zakresie historii Polski oraz informacjami o ważnych wydarzeniach w życiu współczesnej Polski.

Wracając do spraw organizacyjnych: mieliśmy kłopót z opłatą wynajmu lokalu w 2020 roku, lecz dzięki dofinansowaniu działalności statutowej na podstawie Umowy zawartej pomiędzy SWP a TKPZ im. Gniewy Wołosiewicz i dotacji ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), udało się nam utrzymać siedzibę i zachować bibliotekę literatury w języku polskim.

Składamy serdeczne podziękowania dla Stowarzyszenia „WSPÓLNOTA POLSKA” i KPRM za wsparcie finansowe i umożliwienie kontynuowania naszej działalności na rzecz działań podtrzymujących tożsamość narodową.

Obecnie pracujemy nad planowaniem naszych działań w roku 2021.

Spotkanie 17 czerwca

Witamy wszystkich!

Mamy niespokojne czasy. Nasze życie zmieniło się, martwimy się losem Państwa, naszych rodzin i świata. Ale Towarzystwo działa. 17 czerwca spotkaliśmy w naszym rodzinnym gronie, podzieliliśmy refleksjami z ostatnich przeżyć, ómuwilismy działalność na następne półrocze, poznaliśmy nowych ludzi. Pracujemy i żywimy nadzieję na przyszłość.

Wesołych Swiąt!

Święta Bożego Narodzenia są bardzo ważne dla każdego Polaka. Również dla członków naszego towarzystwa.

Na Spotkaniu Opłatkowym modlimy się, dziękujemy za dobry rok, dzielimy się opłatkiem, śpiewamy piękne polskie kolędy. Podziękowania dla naszych wolontariuszy za przygotowanie tekstów kolęd w tym roku.

Wszystkim życzymy radosnych świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

Wizyta Pana Ambasadora RP w Ukrainie Bartosza Cichockiego

W zeszłym miesiącu mieliśmy zaszczyt gościć w siedzibie naszego Towarzystwa Pana Ambasadora RP w Ukrainie Bartosza Cichockiego. Towarzyszyła mu Konsul Generalny RP we Lwowie Pani Eliza Dzwonkiewicz. Pan Ambasador i Pani Konsul spotkali się z członkami Zarządu Towarzystwa. Rozmawialiśmy na tematy działalności, o wystawach i spotkaniach, omawialiśmy problemy. Pan Ambasador zainteresował się wyprawą na przełęcz Legionów. Dostaliśmy w prezencie piękne książki, notesy i upominki. Serdeczne podziękowania dla Pana Ambasadora i Konsulatu RP we Lwowie za pozytywne relacje oraz wsparcie jakie zawsze okazują Polakom na Zakarpaciu.

Punkt Nauczania

W naszym punkcie nauczania przy TKPZ im. Gniewy Wołosiewicz z sukcesem odbywają się lekcje języka polskiego i literatury oraz historii Polski. Mamy możliwość oglądać filmy, ekranizacje utworów znanych polskich pisarzy, m. in. Dołęgi-Mostowicza, Wyspiańskiego, Mickiewicza. Dziękujemy za wsparcie Fundację „Wolność i Demokracja” działającą w ramach projektu „Biało-czerwone ABC”.

Wyjazd do Lwowa w ramach obchodów roku Stanisława Lema

23 października 2021 r odbył się wyjazd członków TKPZ do Lwowa w ramach obchodów roku Stanisława Lema. Zwiedziliśmy cmentarz Łyczakowski, cmentarz Orląt Lwowskich. Złożyliśmy wieniec na grobie naszych Bohaterów i zostawiliśmy wpis w księdze pamiątkowej w kaplicy. W centrum Lwowa zapoznaliśmy się z historią kościoła Ormiańskiego, kościoła oo. Dominikanów, klasztoru Bernardynów, historią wydobycia ropy naftowej na terenach Kresów oraz zobaczyliśmy inne piękne pomniki Starówki. Serdeczne podziękowania dla Pani przewodniczki Julii Bert, która w pięknym polskim języku opowiadała nam o Lwowie oraz zorganizowała smaczny posiłek. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem.

Prezentacja “Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”

20 września w Centrum kultury mniejszości narodowych  odbyła się prezentacja “Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia”.

Pani Olena Kuczynka zrobiła interesujący wykład o życiu księdza kardynała. Pani Teresa Proć podzieliła się wspomnieniami o życiu księdza biskupa Jana Cieńskiego ze Złoczowa któremu konsekrację biskupią udzielił potajemnie Prymas Wyszyński żeby w czasach komuny Ukraina miała swego biskupa kościoła rzymskokatolickiego.

Na pamiątkę otrzymaliśmy wydruk ABC społecznej Krucjaty Miłości.

Przełęcz Legionów

Kochani Przyjaciele! Pojechaliśmy z mężem na Przełęcz Legionów. Dotarliśmy do drogi, zbudowanej przez żołnierzy w ciągu 50 godzin. Podziwiamy! Hardcore – to mało powiedziane. Zrobiliśmy 12 km. na piechotę, taplając się w błocie i wpadając do rzeki górskiej. Ale jesteśmy szczęśliwi. Krótko na temat przełęczy:
W październiku 1914 roku legioniści 3pp. wybudowali przez tę przełęcz trasę pozwalającą na przeprowadzenie głównych sił uderzeniowych. Wkrótce po wybudowaniu trasa została nazwana Drogą Legionów, a przełęcz otrzymała urzędową nazwę Przełęcz Legionów. Na przełęczy znajduje się Krzyż Legionów, a w pobliżu – po zakarpackiej stronie – Cmentarz Legionów.

Na tablicy kamiennej pod krzyżem od polskiej strony widnieje napis:

Młodzieży polska,
patrz na ten krzyż!
Legiony polskie
dźwignęły go wzwyż,
Przechodząc góry,
lasy i wały
Do Ciebie Polsko,
i dla twej chwały.

Autorem tych słów był legionista Adam Szania – z zawodu rzeźnik. Na tej przełęczy w 1914 – 15 prowadzono ciężkie walki z Moskalami, i dzięki bohaterstwu owych legionistów udało się powstrzymać moskiewskie hordy i nie wpuścić je na terytorium Zakarpacia!

Wołyński Rajd Motocyklowy

Kochani! Odwiedziło nas Towarzystwo “Wołyń. Rajd motocyklowy”. Mieliśmy spotkanie w siedzibie, potem odwiedziliśmy miejsce pogrzebu naszych rodaków, gdzie stoi Krzyż Pamięci. Członkowie Towarzystwa rajdy pomodlili się za zmarłych i uhonorowali Krzyż wstążką w kolorach narodowych. Wielkie Dzięki dla Pana Pawła Korola imieniu Towarzystwa za udzielanie się pomocą w przyjmowaniu naszych gości harleyowców z Kazimierza Dolnego.Od członków Stowarzyszenia Wołyński Rajd Motocyklowy dostaliśmy nagranie wspomnień Pani Barbary Sarzyńskiej o Patronce naszego Towarzystwa Gniewie Wołosiewicz.

Wystawa twórczości artystów zawodowych i artystów amatorów polskiej społeczności regionu pt. „Twórczość artystyczna wspólnoty polskiej na Zakarpaciu”

13 Lutego 2021 roku z okazji 25-lecia Towarzystwa w Centrum Kultur Mniejszości Narodowych Zakarpacia w Użhorodzie zrobiliśmy wystawę twórczości artystów zawodowych i artystów amatorów polskiej społeczności naszego regionu.

Takie określenie Polakom mieszkającym tuż za wschodnią granicą RP może się wydawać dziwne – ten teren Ukrainy Zachodniej nigdy nie należał do Polski i Polacy są tam ludnością napływową. Pani Ludmiło, skąd się wzięli Polacy w sąsiadującym z województwem podkarpackim obwodzie zakarpackim?

https://kuriergalicyjski.com/polonia-na-zakarpaciu/?fbclid=IwAR2LqvClqQnu55KeihbBz_3i84FOByHlgsJcOdSWhNGJepFnPLQW5NxzKSw