Program Polskie Powroty

Program Polskie Powroty –  program umożliwia wyróżniającym się polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowo-badawczych. Program stwarza powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach Polskich Powrotów zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca a także umożliwiają stworzenie grupy projektowej (zespołu badawczego), możliwe jest także uzyskanie grantu startowego na prowadzenie badań podstawowych, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. 

Termin składania wniosków mija 31 marca 2020.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/polskie-powroty-zapraszamy-do-skladania-wnioskow

Program im. Stanisława Ulama – program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach programu możliwe jest zaproszenie do polskich instytucji nauki i szkolnictwa wyższego naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki i pochodzących z różnych krajów na świecie. Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.

Termin składania wniosków mija 15 kwietnia 2020.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w 2019 roku

Często wspominamy, jak uroczyście obchodzono w ubiegłym roku w Użgorodzie 100. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Najpierw obchody w naszym Stowarzyszeniu, później uroczyste przyjęcie zorganizowane przez Konsulat Generalny we Lwowie w atrium Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej i w dniu następnym – przegląd filmów polskich w Galerii Ilko.

W tym roku było nieco skromniej, lecz również uroczyście i ciekawie. Zebraliśmy się 10 listopada w pomieszczeniu Obwodowego Akademicznego Teatru Lalek w centrum miasta. Gośćmi naszej imprezy byli Wicekonsul Konsulatu Generalnego RP we Lwowie P. Małgorzata Siekierzyńska, zastępca kierownika Urzędu d.s. narodowości i religii obwodowej administracji państwowej P. Natalia Szutanicz oraz zaproszeni przedstawiciele miejscowych organizacji pozarządowych. 

Po uroczystej części imprezy Teatr w drodze AGRADA z Polski (reż. i scenarzysta p. Grażyna Kaznowska) przedstawił spektakl ANNA WIKTORIA o niezapomnianej Annie German. 8 piosenek z repertuaru Anny German wykonała śpiewaczka z Krakowa p. Susanna Jara, która wraz z aktorkami p. Grażyną Kaznowską i p. Marianną Jarą wspaniale stworzyła atmosferę tych czasów, kiedy Anna German była znana i ulubiona na całym świecie. Byliśmy zauroczeni talentem młodej śpiewaczki i wzruszeni dramatyczną historią losu Anny German. Spektakl stał się prawdziwym prezentem w dniu świątecznym zarówno dla starszych uczestników imprezy, jak i dla tych najmłodszych. Jesteśmy wdzięczni naszym gościom z Polski – zespołowi Teatru w drodze AGRADA – za cudowny spektakl jako dar świąteczny dla wspólnoty polskiej Zakarpacia. 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości odbyły się przy wsparciu Generalnego Konsulatu RP we Lwowie.

Dzień Niepodległości

Zapraszamy do udziału w obchodach Dnia Niepodległości 10 listopada o 15.00 w Teatrze Lalek (plac Teatralny). W ramach imprezy – kompozycja literacko-muzyczna (teatr z Polski).

Jesienne spotkanie literackie w naszej organizacji

25 października odbyło się spotkanie literackie: o ważnych wydarzeniach, ludziach i książkach z ubiegłego stulecia i tych współczesnych. 16 października minęła kolejna rocznica urodzin Gniewy Wołosiewicz – wybitnej Polki, pisarki, dziennikarki i działaczki polonijnej, imię której nosi nasze Stowarzyszenie.

Pierwsza część naszej imprezy nazywała się „Gniewa Wołosiewicz: pamiętamy, szanujemy, podziwiamy”. Wiceprezes TKPZ p. Ludmiła Fedorczuk opowiedziała o początkach naszej wirtualnej znajomości z Gniewą Wołosiewicz – od tego, jak w 2005 roku podczas obchodów 10-lecia TKPZ otrzymaliśmy w prezencie od znanej użhorodzkiej artystki p. Tetiany Romanowej piękny portret, narysowany przez nią podczas pobytu w Paryżu i osobistego zapoznania się z uroczą polską pisarką, dziennikarką i działaczką społeczną o niezwykłym losie – Panią Gniewą Wołosiewicz. Udostępniła nam do przeczytania książkę „Równolegle” autorstwa Gniewy i Kostka Wołosiewiczów. Później przeczytaliśmy tę książkę i na kolejnym spotkaniu naszego stowarzyszenia zdecydowaliśmy, że Towarzystwo będzie nosić imię Gniewy Wołosiewicz. W celu zrozumienia powodów takiej decyzji warto przeczytać sobie informację na głównej stronie www.tkpz.com.ua o tej niezwykłej kobiecie.

Druga część naszej imprezy dotyczyła ważnej nowości z dziedziny współczesnej literatury polskiej – przyznania literackiej Nagrody Nobla polskiej pisarce Oldze Tokarczuk. Nasza koleżanka p. Iryna Jaksmanyćka opowiedziała nam o tym ważnym wydarzeniu oraz twórczości Olgi Tokarczuk.

Podczas prezentacji wykorzystywano zasoby techniczne, uczestnicy zaś mogli obejrzeć zdjęcia ilustrujące przedstawione tematy.

Uczestnikami spotkania byli członkowie TKPZ im. Gniewy Wołosiewicz, w tym uczniowie punktu nauczania języka polskiego. Punkt jest uczestnikiem projektu „Biało-Czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”, projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

OBCHODY ŚWIĄT MAJOWYCH W TKPZ im. GNIEWY WOŁOSIEWICZ

18 maja rozmawialiśmy w trakcie tradycyjnego spotkania o świętach, które przypadają na: 

1 Maja – Dzień Pracy;  Rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej (15-lecie w UE);

2 Maja – Dzień Polonii i Polaków za granicą; Dzień Flafi RP;

3 Maja – Śwęto Narodowe Dzień Konstytucji 3 Maja;

9 Maja – Dzień Europy;

26 Maja – Dzień Matki.

Głównym celem tej imprezy było zapoznanie wszystkich uczestników z historią powstania i obchodów w Polsce Świąt Majowych oraz tradycjami powiązanymi z tymi świętami. 

Uczestnikami małej akademii byli członkowie TKPZ im. Gniewy Wołosiewicz, w tym uczniowie Polskiej szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. ks. Józefa Tischnera i punktu nauczania języka polskiego. Punkt jest uczestnikiem projektu „Biało-Czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”, projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Aktywny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy wzięła młodzież naszej placówki. Ciekawe referaty przygotowały Panie Maryna Drako, Jana Maszkaryneć, Irena Jaksmanyćka i Taisja Bojko. Pani Taisja recytowała piękny wiersz o niestrudzonej matczynej miłości „To matka” autorstwa Karola Wojtyły. Wiersz do Dnia Konstytucji recytował jeden z najmłodszych uczestników spotkania Nazar Płowajko.

Ważną częścią integralną naszego spotkania był występ naszego kolegi P. Jana Wikaluka o tradycjach muzycznych powiązanych z obchodami świąt w Polsce. Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy odpowiedź Pana Jana o Mieczysławie Foggu „Łączenie pokoleń”, z wykorzystaniem nagrań z własnego zbioru.

Najmłodsi uczestnicy byli zajęci rysowaniem na temat Dnia Konstytucji oraz polskimi edukacyjnymi grami planszowymi, które mamy w naszej bibliotece.

WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA 2019

Wschodnia Szkoła Letnia (zał. 1991) organizowana jest od 1992 r. przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Gromadzi corocznie ok. 20 słuchaczy – młodych badaczy z różnych dziedzin nauk humanistycznych. Uczestnicy
Szkoły nie mogą pochodzić z Polski. Wykłady prowadzi zmieniająca się grupa wybitnych specjalistów, pochodzących głównie z Polski, Europy Zachodniej i Ameryki.
Na program Szkoły składają się: seria wykładów, seminaria (kilka tematów do wyboru), objazdy naukowe oraz prezentacje instytutów, bibliotek i archiwów.
Odbyły się dotychczas, w latach 1992-2018, dwadzieścia osiem sesji Szkoły. Wykładało łącznie prawie 100 profesorów,
ukończyło Szkołę z dyplomem absolwenta „Wschodniej Szkoły Letniej UW” ponad 650 słuchaczy z 17 krajów Europy Środkowej i Wschodniej, z 3 krajów Azji I Kaukazu oraz 6 krajów Zachodu.
Absolwenci kontynuują kariery w swych krajach, pełniąc często poważne funkcje w nauce (Litwa, Białoruś, Ukraina,
Rosja, Mołdawia, Słowacja, Czechy, Bułgaria, Szwecja), w archiwach i muzeach (Litwa, Ukraina), a także w organizacjach
pozarządowych (szczególnie Białoruś), służbie publicznej i polityce (Ukraina, Litwa) oraz w dyplomacji (Ukraina, Bułgaria,
Węgry) i mediach (Ukraina, Białoruś, Bułgaria).
Absolwentów i wykładowców gromadzi powołany w 2000 roku, podczas Pierwszego Zjazdu absolwentów i wykładowców Szkoły
w Warszawie – międzynarodowy Klub Wschodniej Szkoły Letniej. W 2002 roku odbył się w Brnie, zorganizowany przez czeskich
absolwentów, Drugi Zjazd absolwentów i wykładowców Szkoły. Trzeci miał miejsce w lipcu 2004 roku w Warszawie, Czwarty
odbył się w 2005 r. w Kownie, Piąty Zjazd miał miejsce w 2007 r. w Kijowie, zaś Szósty Zjazd odbył się w 2008 r. w Jaremczy. Siódmy Zjazd absolwentów i wykładowców Szkoły odbył się w Warszawie w 2010 r., Ósmy odbył się w 2013 r. w Pradze, a Dziewiąty
w 2015 r. w Warszawie, Dziesiąty w 2017 w Odessie, Jedenasty w czerwcu 2018 w Wilnie.
Dalsze informacje dotyczące Szkół z lat 1992-2018 – zob. www.studium.uw.edu.pl/szkoly

WSL-2019-A4-PL-1.pdf
Kwestionariusz-WSL-2019.docProgram im. S. Banacha – rekrutacja II st. 2019/2020

Uprzejmie informuję, że na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/894-nabor-w-programie-im-banacha-otwarty – został ogłoszony nabór do Programu stypendialnego im. Stefana Banacha w roku akademickim 2019/2020 na studia II stopnia (magisterskie). Stypendia w Programie są finansowane w ramach rezerwy celowej MSZ przeznaczonej na współpracę rozwojową. Koszty kształcenia finansuje MNISW. Za realizację Programu odpowiada NAWA.

Celem Programu im. S. Banacha jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego krajów rozwijających się z terenu Europy i Azji Centralnej poprzez podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych obywateli tych państw. Stypendyści będą rekrutowani w pierwszej kolejności z krajów Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Ukraina) oraz krajów Azji Centralnej (Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan). W związku z polskim przewodnictwem w Procesie Berlińskim od roku akademickiego 2019/2020 umożliwiono ubieganie się o stypendia również obywatelom państw Bałkanów Zachodnich (Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo, Macedonia Północna i Serbia).

Program oferuje cudzoziemcom możliwość odbycia studiów w trybie stacjonarnym w języku polskim w dziedzinie nauk: inżynieryjno-technicznych, rolniczych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych w uczelniach nadzorowanych przez MNISW z comiesięcznym stypendium NAWA (1500 zł) w regulaminowym okresie kształcenia w Polsce. Program umożliwia podjęcie studiów w uczelniach publicznych na warunkach zwolnienia z opłat za kształcenie, w uczelniach niepublicznych na warunkach finansowych określonych przez te uczelnie. Kandydaci samodzielnie dokonują wyboru uczelni i kierunku studiów. Wykaz kierunków studiów, poziomów i form kształcenia oraz uzyskiwanych tytułów zawodowych jest dostępny w systemie Pol-on na stronie internetowej: www.polon.nauka.gov.pl<http://www.polon.nauka.gov.pl> oraz wykaz uczelni na stronie internetowej: http://www.go-poland.pl/pl/system-szkolnictwa-wy-szego. Ostateczne decyzje o przyjęciu kandydatów na studia podejmują uczelnie. Program obejmuje obowiązkowy miesięczny kurs językowo-adaptacyjny ze stypendium bądź roczny kurs, które są prowadzone w ośrodkach przygotowawczych do studiów w Polsce. Koszty kursów oraz stypendiów w trakcie trwania kursów również będą pokrywane przez stronę polską.

Rekrutacja kandydatów prowadzona będzie wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA pod adresem https://programs.nawa.gov.pl/login. System będzie otwarty do dnia 30 kwietnia br. do godz. 15.00. Oznacza to jednocześnie, że placówki dyplomatyczne i konsularne zwolnione są z konieczności zbierania i weryfikowania papierowej dokumentacji kandydatów. Ocena formalna i merytoryczna wniosków zostanie przeprowadzona przez NAWA, a ogłoszenie list rankingowych planowane jest do 12 sierpnia 2019 r

The-Banach-Programme-2019.pdf
REGULATIONS-of-the-S.-Banach-Scholarship-Programme-2019.pdf
REGULAMIN-Programu-stypendialnego-im.-S-Banacha-2019.pdf
Program-im.-Banacha-2019.pdf