Działania Towarzystwa Kultury Polskiej Zakarpacia im. Gniewy Wołosiewicz w roku 2020

Rok 2020 dobiega końca. Trudny to był okres dla nas wszystkich z powodu epidemii Covid-19: nie mogliśmy zrealizować wszystkie plany i zadania uwzględniając zawieszenie spotkań publicznych. Szczególnie przykro było dlatego, że w tym roku obchodziliśmy 25-lecie naszego Towarzystwa i planowaliśmy przeprowadzić kilka interesujących imprez.

W tym roku realizowaliśmy projekt „CZYTAMY PO POLSKU”, finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą przy wsparciu przez Stowarzyszenie „WSPÓLNOTA POLSKA”.

Program projektu był skierowany na kontynuowanie i pogłębienie promocji kultury oraz języka polskiego na wielokulturowym Zakarpaciu, uwzględniając posiadanie przez TKPZ jedynej w obwodzie Zakarpackim biblioteki literatury w jezyku polskim. Planowano przeprowadzenie imprez z udziałem członków TKPZ oraz młodzieży szkolnej.

Adresatami projektu byli członkowie TKPZ pragnący pogłębić wiedzę języka ojczystego i uczestnicy imprez kulturalnych i literackich przeprowadzanych przez TKPZ oraz uczniowie Ogólnokształcącej Szkóły Średniej nr 5 I – III st. z pogłębioną nauką języków obcych, z nauką języka polskiego jako drugiego obcego.

Zakładane cele projektu:

  • promocja kultury oraz języka polskiego w obwodzie Zakarpackim;
  • przygotowanie językowe kandydatów na wyższe studia w RP na bazie biblioteki literatury polskiej;
  • pogłębienie wiedzy w zakresie historii Polski;
  • wychowanie patriotyczne młodzieży pochodzenia polskiego, zachowanie języka i tradycji polskich.

Na bazie biblioteki TKPZ w warunkach kwarantanny przeprowadzały się spotkania indywidualne, w tym konsultacje językowe i w zakresie historii Polski z wykorzystaniem odpowiedniej literatury. Młodzież szkolna w wieku młodszym miała możliwość uzupełniać wiedzę w zakresie języka polskiego wykorzystując gry planszowe, które są w bibliotece w dostatniej ilości.

W marcu do Dnia kobiet przeprowadziliśmy spotkanie historyczno-literackie „Polki, które zadziwiły świat”. Uczestnicy imprezy przesłuchali interesujące prelekcje o Marii Skłodowskiej-Curie i Janinie Lewandowskiej – jedynej kobiecie, zamordowanej w Katyniu wraz z tysiącami polskich oficerów. Podczas prezentacji wykorzystywano zasoby techniczne, które posiada Towarzystwo, w trakcie przygotowania imprezy zaś – książki z biblioteki TKPZ.

W listopadzie udało sie nam, z dotrzymaniem wymog kwarantanny, przeprowadzić zaplanowaną jeszcze na kwiecień prezentację do 100-lecia urodzin Karola Wojtyły „Wielki Polak. Święty Jan Paweł II patronem 2020 roku” w ramach naszego kilkuletniego projektu „Ścieżyny duchowe”, autorką i koordynatorką którego jest nasza koleżanka P. Helena Kuczinka. Podczas prezentacji uczestnicy obejrzeli krótki film o Papieżu, usłyszeli opowiedż P. Teresy Proć o spotkaniu ze Św. Janem Pawłem II podczas jego wizyty do Lwowa.

W warunkach kwarantanny aktywnie komunikowaliśmy w internetowym czacie TKPZ: uczestnicy dzielili się interesującą informacją w zakresie historii Polski oraz informacjami o ważnych wydarzeniach w życiu współczesnej Polski.

Wracając do spraw organizacyjnych: mieliśmy kłopót z opłatą wynajmu lokalu w 2020 roku, lecz dzięki dofinansowaniu działalności statutowej na podstawie Umowy zawartej pomiędzy SWP a TKPZ im. Gniewy Wołosiewicz i dotacji ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), udało się nam utrzymać siedzibę i zachować bibliotekę literatury w języku polskim.

Składamy serdeczne podziękowania dla Stowarzyszenia „WSPÓLNOTA POLSKA” i KPRM za wsparcie finansowe i umożliwienie kontynuowania naszej działalności na rzecz działań podtrzymujących tożsamość narodową.

Obecnie pracujemy nad planowaniem naszych działań w roku 2021.