Stypendium Rektora WSTiE dla zdolnej młodzieży

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw potrzebie wsparcia zdolnej młodzieży z Ukrainy, Władze Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii oferują absolwentom klas maturalnych pomoc w podjęciu studiów w Polsce zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.

Na nadchodzący rok akademicki 2017/18 Rektor WSTiE zdecydował o przyznaniu stypendiów dla najlepszych absolwentów 11 klas. Stypendium obejmuje jeden lub dwa lata bezpłatnej nauki na studiach dziennych na Wydziale Turystyki i Rekreacji. Warunkiem otrzymania stypendium jest wysoka średnia na świadectwie ukończenia szkoły oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Informację o stypendium, ulotkę informacyjną i prezentację naszej uczelni

Stypendium Rektora WSTiE UKR 110417
Ulotka UKR 2017
WSTiE email UKR 200317
WSTiE UKR 2017

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej uk.wste.edu.pl, wysyłając maila na adres szkola@wste.edu.pl lub pod numerem telefonu +48 33 874 47 40.