Punkt nauczania języka polskiego przy Towarzystwie Kultury Polskiej Zakarpacia im. Gniewy Wołosiewicz

Punkt nauczania języka polskiego powstał przy Towarzystwie Kultury Polskiej Zakarpacia im. Gniewy Wołosiewicz w styczniu 2014 roku. W Użgorodzie już od lat działa Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. ks. J. Tischnera. Jednak w środowisku polskim Zakarpacia ostatnio znacznie wzrosło zainteresowanie językiem polskim i odpowiednio liczba chętnych uczenia się języka. W celu uzupełnienia działalności w/w Szkoły powstał Punkt nauczania języka przy TKPZ.

Punkt jest uczestnikiem projektu „Biało-Czerwone ABC”, który jest współfinansowany w ramach opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Głównym celem działalności Punktu jest nauka języka polskiego na poziomie od zera lub podstawowej wiedzy do umiejętności mówienia, czytania i pisania po polsku oraz zapewnienie wiedzy w zakresie polskiej historii, kultury i tradycji.

Zajęcia odbywają się w siedzibie TKPZ (1 pokój o powierzchni 34 m.kw.) i na razie nie istnieje możliwości wynajmowania innego pomieszczenia dla Punktu. Pod tym względem staramy się dostosować istniejące warunki do potrzeb nauczania. Punkt nauczania dysponuje wyposażeniem TKPZ, w tym sprzętem technicznym (komputer, telewizor, wieża muzyczna). Uczniowie korzystają z biblioteki literatury w języku polskim, co rozszerza granicy nauczania.

Z kosztów dofinansowania przez Fundację WiD w ramach programu „Biało-Czerwone ABC” nabyliśmy rzutnik i ekran oraz laptop niezbędne do prowadzenia lekcji i środrocznej działalności oświatowej.

Uczniowie robią postępy w nauce języka i chętnie uczestniczą w środrocznej działalności oświatowej: w uroczystościach szkolnych w ramach obchodów świąt narodowych, w tym Świąt Wielkanocnych, obchodach Dnia Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości oraz w spotkaniu opłatkowym. Działa Klub miłośników polskiego kina, uczestnikami którego są uczniowie Punktu.

Zapoczątkowaliśmy zajęcia z udziałem surdotłumacza dla osób niepełnosprawnych (4 osoby z wrodzonymi wadami słuchu) polskiego pochodzenia. Chętnie odwiedzali zajęcia, w tym 2 osoby nawet dojeżdżały z Mukaczewa. Ważne, że nauczyli się czytać po polsku, co ułatwi dla nich dalsze zajęcia samodzielne.

1 listopada uczniowie wzięli udział we Wspólnej modlitwie Pamięci Żołnierza Polskiego przy Krzyżu Pamiętnym postawionym z inicjatywy TKPZ im. Gniewy Wołosiewicz w 2014 r. na cmentarzu I Wojny Światowej w Użgorodzie, – organizowanej przez TKPZ jako akademia patriotyczna dla uczniów Punktu.

11 listopada w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości przeprowadzono akademię patriotyczną pod tytułem „Alfred Biłyk – ostatni wojewoda lwowski”. Temat ten był interesującym dla uczniów nie tylko pod względem historycznym, lecz dowiedzieli się, że Alfred Biłyk tragicznie skończył swoje życie w Mukaczewie na Zakarpaciu. Podczas imprezy wykorzystywano ekran i rzutnik.

Uważamy, żę w/w działania służą na rzecz zachowania języka ojczystego i pogłębienia wiedzy w zakresie historii Polski w środowisku polskim Zakarpacia i wychowania patriotycznego młodzieży polskiego pochodzenia.

Kierownik Punktu nauczania języka polskiego
Halina Wakarowa