TKPZ im. Gniewy Wołosiewicz we wrześniu

Członkowie Towarzystwa wzięli udział w międzynarodowym wydarzeniu „Karpackie Dni Dobrosąsiedztwa – spotkania na granicy”, które odbyło się 14-15 września 2018 r. po stronach polskiej i ukraińskiej. 15 września – po stronie ukraińskiej w okolicy przygranicznej miejscowości Łubnia (obwód Zakarpacki).

Przedsięwzięcie to zostało zorganizowane przez Województwo Podkarpackie przy współudziale Biura Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej Polska –Białoruś – Ukraina w Rzeszowie oraz Zakarpackiej Obwodowej Administracji Państwowej , oraz zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego.

Wydarzenie po stronie ukraińskiej odbywało się w aspekcie kulturalno-promocyjnym z udziałem wystawców i artystów z Podkarpacia i Zakarpacia. Podpisano „Program wspólnych działań na 2019 rok” pomiędzy Województwem Podkarpackim a Obwodem Zakarpackim.

Uczestnicy imprezy z naszego Towarzystwa cieszyli się pięknymi widokami górskimi i wspaniałymi występami zespołów artystycznych z obu stron granicy oraz serdeczną atmosferą przyjaźni i prawdziwego dobrosąsiedztwa.

 

16 września Towarzystwo gościło w swej siedzibie w Użgorodzie zacnych gości – Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie P. Jana Piekło oraz Konsula Generalnego RP we Lwowie P. Rafała Wolskiego. Rozmawiano na aktualne tematy życia polskiej wspólnoty na Zakarpaciu oraz działań TKPZ im. Gniewy Wołosiewicz w ramach współpracy z Konsulatem Generalnym we Lwowie, w tym organizacji w grudniu Dni Polskiego Kina w Użgorodzie oraz planów wobec otwarcia w Użgorodzie Polskiego Centrum Kulturalno-Informacyjnego.

Uczestnicy spotkania złożyli serdeczne podziękowania za wsparcie działań TKPZ ze strony Konsulatu Generalnego RP we Lwowie we wszystkich dziedzinach życia polskiej wspólnoty na Zakarpaciu.

 

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.