Biało-Czerwone ABC

O Punkcie nauczania języka polskiego przy Towarzystwie Kultury Polskiej Zakarpacia im. Gniewy Wołosiewicz

Szybko minął rok. Należy opisać działania Punktu w tym roku, – roku,w którym obchodziliśmy 100 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę.

W skrócie o historii powstania naszego Punktu. Punkt nauczania języka polskiego powstał przy Towarzystwie Kultury Polskiej Zakarpacia im. Gniewy Wołosiewicz w styczniu 2014 roku. W Użgorodzie już od lat działa Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. ks. J. Tischnera. Jednak w środowisku polskim Zakarpacia ostatnio wciąż wzrasta zainteresowanie językiem polskim i odpowiednio liczba chętnych uczenia się języka. W celu uzupełnienia działalności w/w Szkoły powstał Punkt nauczania języka przy TKPZ.

Punkt jest uczestnikiem projektu „Biało-Czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” który jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Głównym celem działalności Punktu jest nauka języka polskiego na poziomie od zera lub podstawowej wiedzy do umiejętności mówienia, czytania i pisania po polsku oraz zapewnienie wiedzy w zakresie polskiej historii, kultury i tradycji.

Zajęcia odbywają się w siedzibie TKPZ (1 pokój o powierzchni 34 m.kw.) i na razie nie istnieje możliwości wynajmowania innego pomieszczenia dla Punktu. Pod tym względem staramy się dostosować istniejące warunki do potrzeb nauczania. Punkt nauczania dysponuje wyposażeniem TKPZ, w tym sprzętem technicznym (komputer, telewizor, wieża muzyczna, rzutnik, ekran). Uczniowie korzystają z biblioteki literatury w języku polskim, co rozszerza granicy nauczania.

Z kosztów dofinansowania przez Fundację WiD w ramach programu „Biało-Czerwone ABC” mieliśmy zmogę zapłacić za wynajem lokalu za 3 miesiące (gdzie odbywają się zajęcia) oraz nabyliśmy sprzęt i materiały edukacyjne niezbędne do prowadzenia lekcji i środrocznej działalności oświatowej.

Uczniowie robią postępy w nauce języka i chętnie uczestniczą w środrocznej działalności oświatowej: w uroczystościach szkolnych w ramach obchodów świąt narodowych, w tym Świąt Wielkanocnych, obchodach  Dnia Konstytucji 3 Maja i Narodowego Święta Niepodległości oraz w spotkaniu opłatkowym.

Ważnym wydarzeniem było spotkanie przeprowadzone w marcu w ramach Roku Ireny Sendlerowej, podczas którego uczniowie zapoznali się z historią życia i działań Ireny Sendlerowej, Sprawiedliwej wśród Narodów Świata, damy Orderu Orła Białego i Orderu Uśmiechu.

1 listopada uczniowie wzięli udział we Wspólnej modlitwie Pamięci Żołnierza Polskiego i złożeniu kwiatów przy Krzyżu Pamiętnym postawionym z inicjatywy TKPZ im. Gniewy Wołosiewicz w 2014 r. na cmentarzu I Wojny Światowej w Użgorodzie.

11 listopada w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości w 100 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę, przeprowadzono akademię patriotyczną „100 Lat Niepodległości”. Temat ten był interesującym dla uczniów nie tylko pod względem historycznym, lecz dowiedzieli się o życiorysach i działaniach słynnych polskich działaczy politycznych i wojennych. W przygotowaniu i przeprowadzeniu tej imprezy czynny udział wzięli najmłodsi uczniowie Punktu. Podczas imprezy wykorzystywano ekran i rzutnik.

Uważamy, żę w/w działania służą na rzecz zachowania języka ojczystego i pogłębienia wiedzy w zakresie historii  Polski w środowisku polskim Zakarpacia i wychowania patriotycznego młodzieży polskiego pochodzenia.

Kierownik Punktu 
nauczania języka polskiego

Halina Wakarowa