Współpraca z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie

Od samego początku istnienia naszej organizacji podtrzymujemy owocną współpracę z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie. Przyjazd polskich dyplomatów do Użgorodu zawsze jest ważnym wydarzeniem dla polskiej wspólnoty na Zakarpaciu. Wysoce doceniamy pomoc i wsparcie ze strony Konsulatu Generalnego, dzięki którym realizujemy interesujące projekty i podtrzymujemy żywe więzie z Polską. 

Zdjęcia zrobione podczas wizyty Konsula Generalnego RP we Lwowie Elizy Dzwonkiewicz oraz Pani Konsul Małgorzaty Siekerzyńskiej i Pana Konsula Tomasza Kowala, Kierownika Referatu ds. Polityczno-Ekonomicznych.

Składamy serdeczne podziękowania za wsparcie naszej działalności statutowej i okazanie zrozumienia dla naszych problemów i pomoc w ich rozstrzygnięciu.