OBCHODY ŚWIĄT MAJOWYCH W TKPZ im. GNIEWY WOŁOSIEWICZ

18 maja rozmawialiśmy w trakcie tradycyjnego spotkania o świętach, które przypadają na: 

1 Maja – Dzień Pracy;  Rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej (15-lecie w UE);

2 Maja – Dzień Polonii i Polaków za granicą; Dzień Flafi RP;

3 Maja – Śwęto Narodowe Dzień Konstytucji 3 Maja;

9 Maja – Dzień Europy;

26 Maja – Dzień Matki.

Głównym celem tej imprezy było zapoznanie wszystkich uczestników z historią powstania i obchodów w Polsce Świąt Majowych oraz tradycjami powiązanymi z tymi świętami. 

Uczestnikami małej akademii byli członkowie TKPZ im. Gniewy Wołosiewicz, w tym uczniowie Polskiej szkoły Sobotnio-Niedzielnej im. ks. Józefa Tischnera i punktu nauczania języka polskiego. Punkt jest uczestnikiem projektu „Biało-Czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”, projekt jest współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Aktywny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy wzięła młodzież naszej placówki. Ciekawe referaty przygotowały Panie Maryna Drako, Jana Maszkaryneć, Irena Jaksmanyćka i Taisja Bojko. Pani Taisja recytowała piękny wiersz o niestrudzonej matczynej miłości „To matka” autorstwa Karola Wojtyły. Wiersz do Dnia Konstytucji recytował jeden z najmłodszych uczestników spotkania Nazar Płowajko.

Ważną częścią integralną naszego spotkania był występ naszego kolegi P. Jana Wikaluka o tradycjach muzycznych powiązanych z obchodami świąt w Polsce. Z dużym zainteresowaniem wysłuchaliśmy odpowiedź Pana Jana o Mieczysławie Foggu „Łączenie pokoleń”, z wykorzystaniem nagrań z własnego zbioru.

Najmłodsi uczestnicy byli zajęci rysowaniem na temat Dnia Konstytucji oraz polskimi edukacyjnymi grami planszowymi, które mamy w naszej bibliotece.