Punkt nauczania języka polskiego przy Towarzystwie Kultury Polskiej Zakarpacia im. Gniewy Wołosiewicz

Punkt nauczania języka polskiego powstał przy Towarzystwie Kultury Polskiej Zakarpacia im. Gniewy Wołosiewicz w styczniu 2014 roku. W Użgorodzie już od lat działa Polska Szkoła Sobotnio-Niedzielna im. ks. J. Tischnera. Jednak w środowisku polskim Zakarpacia ostatnio znacznie wzrosło zainteresowanie językiem polskim i odpowiednio liczba chętnych uczenia się języka. W celu uzupełnienia działalności w/w Szkoły powstał Punkt nauczania języka przy TKPZ.

Punkt jest uczestnikiem projektu „Biało-Czerwone ABC”, który jest współfinansowany w ramach opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Głównym celem działalności Punktu jest nauka języka polskiego na poziomie od zera lub podstawowej wiedzy do umiejętności mówienia, czytania i pisania po polsku oraz zapewnienie wiedzy w zakresie polskiej historii, kultury i tradycji.

Zajęcia odbywają się w siedzibie TKPZ (1 pokój o powierzchni 34 m.kw.) i na razie nie istnieje możliwości wynajmowania innego pomieszczenia dla Punktu. Pod tym względem staramy się dostosować istniejące warunki do potrzeb nauczania. Punkt nauczania dysponuje wyposażeniem TKPZ, w tym sprzętem technicznym (komputer, telewizor, wieża muzyczna). Uczniowie korzystają z biblioteki literatury w języku polskim, co rozszerza granicy nauczania.

Z kosztów dofinansowania przez Fundację WiD w ramach programu „Biało-Czerwone ABC” nabyliśmy rzutnik i ekran oraz laptop niezbędne do prowadzenia lekcji i środrocznej działalności oświatowej.

Uczniowie robią postępy w nauce języka i chętnie uczestniczą w środrocznej działalności oświatowej: w uroczystościach szkolnych w ramach obchodów świąt narodowych, w tym Świąt Wielkanocnych, obchodach Dnia Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości oraz w spotkaniu opłatkowym. Działa Klub miłośników polskiego kina, uczestnikami którego są uczniowie Punktu.

Zapoczątkowaliśmy zajęcia z udziałem surdotłumacza dla osób niepełnosprawnych (4 osoby z wrodzonymi wadami słuchu) polskiego pochodzenia. Chętnie odwiedzali zajęcia, w tym 2 osoby nawet dojeżdżały z Mukaczewa. Ważne, że nauczyli się czytać po polsku, co ułatwi dla nich dalsze zajęcia samodzielne.

1 listopada uczniowie wzięli udział we Wspólnej modlitwie Pamięci Żołnierza Polskiego przy Krzyżu Pamiętnym postawionym z inicjatywy TKPZ im. Gniewy Wołosiewicz w 2014 r. na cmentarzu I Wojny Światowej w Użgorodzie, – organizowanej przez TKPZ jako akademia patriotyczna dla uczniów Punktu.

11 listopada w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości przeprowadzono akademię patriotyczną pod tytułem „Alfred Biłyk – ostatni wojewoda lwowski”. Temat ten był interesującym dla uczniów nie tylko pod względem historycznym, lecz dowiedzieli się, że Alfred Biłyk tragicznie skończył swoje życie w Mukaczewie na Zakarpaciu. Podczas imprezy wykorzystywano ekran i rzutnik.

Uważamy, żę w/w działania służą na rzecz zachowania języka ojczystego i pogłębienia wiedzy w zakresie historii Polski w środowisku polskim Zakarpacia i wychowania patriotycznego młodzieży polskiego pochodzenia.

Kierownik Punktu nauczania języka polskiego
Halina Wakarowa

KINOKLUB ZAPRASZA!!! Dzień świra

piątek, 4 sierpnia o 18:00
siedziba Towarzystwa (ul. Gojdy 8)

Dzień świra (2002)

Adaś Miauczyński, 49-letni rozwiedziony polonista, żyje w kręgu swoich natręctw, nie potrafiąc wyrwać się z nudy i rutyny dnia codziennego.

Polish Talent Support

Polish Talent Support to nowy projekt skierowany do młodych artystów polskich mieszkających na stałe poza granicami Polski, którzy działają na polu mody, fotografii oraz aktorstwa.

Akcję stworzyły i realizują Krakowskie Szkoły Artystyczne, placówka edukacyjna z 20-letnią historią i wieloma międzynarodowymi sukcesami (jako Szkoła Artystycznego Projektowania Ubioru, Szkoła Kreatywnej Fotografii, Szkoła Aktorska SPOT, Szkoła Wnętrz i Przestrzeni), organizator od 7 lat Cracow Fashion Week.

XI Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej “ORLE GNIAZDO 2017”

Szanowni Państwo,

Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” w Poznaniu zaprasza młodzież polonijną do Polski, na XI Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej “ORLE GNIAZDO 2017”, który odbędzie się terminie od 20 lipca do 29 lipca br. w Wągrowcu koło Poznania.

Szczegółową informację dotyczącą zlotu „Orle Gniazdo 2017”, warunków uczestnictwa i kartę zgłoszenia:

1.Zlot Orle Gniazdo 2017- INFORMACJA OGOLNA. 2R

2.Zlot Orle Gniazdo 2017 – WARUNKI UDZIALU

3.Zlot Orle Gniazdo 2017 – KARTA ZGLOSZENIA

Termin zgłoszeń: do 16.06.2017 r.

Liczba miejsc jest ograniczona.